Prince2 overzichten

Afsluiten project

Managen prod.-oplevering

Beheersen fase

Initiëren project

Wijzigings-beheer

Configuratie-beheer